12 mẫu cup đồng vinh danh, sản xuất cup đồng vinh danh (RẺ nhất Hà Nội)