20 mẫu biểu trưng số, sản xuất biểu trưng số (RẺ nhất Hà Nội)