8 mẫu kẹp tài liệu, sản xuất kẹp tài liệu (RẺ nhất Hà Nội)